Parametry nieruchomości

Zgłoś ofertę

Nasi Partnerzy

FAQ

powrót

1. Jak mam złożyć ofertę sprzedaży?

Ofertę sprzedaży w firmie HELIOS-Nieruchomości mogą Państwo złożyć:

Niezależnie od sposobu złożenia oferty niezbędna będzie wizyta pracownika Biura pod adresem nieruchomości w celu dokonania oględzin, sporządzenia opisu i dokumentacji zdjęciowej oraz zawarcia z Państwem umowy pośrednictwa. Do zawarcia umowy pośrednictwa konieczne będzie przedłożenie przez Państwa dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego prawo do zbywanej nieruchomości tj.:

  • wypis z aktu notarialnego
  • odpis z księgi wieczystej
  • postanowienie o nabyciu spadku wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o uiszczeniu podatku od spadków lub zwolnieniu z niego
  • przydział lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej

2. Chciałbym kupić nieruchomość, co mam zrobić?

Ofertę kupna nieruchomości mogą Państwo złożyć:

W trakcie rozmowy z Państwem nasz pracownik pomoże w określeniu parametrów szukanej nieruchomości. Nasze poszukiwania nie będą się ograniczały jedynie ofert naszego biura, ale również do ofert zamieszczonych we wspólnej bazie stworzonej z innymi biurami, z którymi współpracujemy.

Przed pierwszym oglądaniem nieruchomości konieczna będzie Państwa wizyta u nas w biurze w celu podpisania umowy pośrednictwa określającej warunki naszej współpracy. Do tej czynności niezbędny będzie dokument tożsamości.

Na Państwa życzenie możemy obliczyć przybliżone koszty dodatkowe, które wiążą się z zakupem nieruchomości takie jak: opłata notarialna, sądowa, skarbowa.

W razie potrzeby oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytu lub pożyczki na zakup nieruchomości.

3. Dlaczego nie mogę podpisać umowy pośrednictwa sprzedaży dopiero jak przyprowadzicie klienta?

Biuro HELIOS-Nieruchomości tak jak wszystkie licencjonowane agencje nieruchomości, zobowiązane jest do związania się z Państwem umową pośrednictwa, która jest podstawą wszystkich naszych działań. Obowiązek zawierania z klientami umów pośrednictwa w formie pisemnej jest na nas nałożona przez polskie prawo, w szczególności przez Ustawę o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.1997 nr 115 poz.741).
Dodatkowo forma pisemna jest zapisana w Standardach Zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami uzgodnionych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości z Ministrem Infrastruktury. Stosujemy obowiązujące nas standardy zawodowe,

Jasno sprecyzowana wola stron umowy gwarantuje Państwu bezpieczeństwo transakcji, a sama treść umowy w sposób jednoznaczny określa zakres obowiązków i czynności pośrednika do jej wykonania.

Podpisanie umowy pośrednictwa następuje zawsze przed oglądaniem wskazanej przez nas nieruchomości.

4. Dlaczego warto podpisać umowę na wyłączność?

Sprzedający nieruchomość może wynieść znaczne korzyści dzięki zawarciu umowy na zasadach wyłączności. Oto niektóre z nich:

  • Oszczędność czasu i pieniędzy - rejestracja oferty odbywa się tylko raz w jednym biurze
  • Komfort dla Sprzedającego, gdyż ma tylko jednego agenta, z którym utrzymuje kontakt i od którego wymaga aktywności i jak najszybszej sprzedaży
  • Ścisła współpraca pomiędzy pośrednikiem a klientem, co daje łatwość szybkiego, skutecznego wprowadzania wszelkich zmian w ofercie reklamowej
  • Komfort pracy - agent bez obawy może przekazać ofertę do innych biur współpracujących w ramach wspólnej bazy nieruchomości, posiadających potencjalnych kupujących i najemców
  • Tylko oferty na wyłączność promowane są banerem reklamowym oraz w szczególny sposób wyróżniane w prasie i internecie
  • Klient ma jednoznacznie określone komu i w jakiej wysokości zapłaci wynagrodzenie za wykonaną pracę, czyli sprzedaż nieruchomości - unika więc ewentualnych problemów z wycofaniem oferty z innych biur.

5. Jaka jest różnica miedzy zadatkiem a zaliczką?

Zaliczka jest częścią zapłaty, która ulega zaliczeniu na poczet ustalonej ceny nieruchomości, a w sytuacji, gdy nie ma możliwości wypełnienia, przez którąkolwiek ze stron koniecznych warunków zawartych w umowie przedwstępnej, zaliczka ulega zwrotowi.

Zadatek jest kwota pieniężną stanowiącą gwarancje zawarcia umowy, w przypadku nie wywiązania się nabywcy z umowy przedwstępnej przepada na rzecz sprzedającego. Jeśli to sprzedający nie dopełni warunków umowy musi on zwrócić zadatek w podwójnej wysokości.